Najczęściej zadawane pytaniaSpecyfikacja pliku datafeedArticle

Czy ceny produktów muszą zawierać podatki typu VAT lub inne, czy nie?

Produkty wyświetlane są na stronie z ceną zawierającą wszystkie podatki. Upewnij się w związku z tym, że ceny zamieszczone w pliku datafeed i na Twojej stronie są zgodne.
Produkty w pliku datafeed muszą zawierać ceny ze wszystkimi podatkami.

Jeżeli Twoje produkty są już umieszczone na stronie, upewnij się, czy ich ceny odpowiadają cenom produktów znajdujących się na Twojej stronie.

Umieszczony w: Specyfikacja pliku datafeed, Ograniczenia związane z plikiem datafeed