Najczęściej zadawane pytaniaWprowadzenieArticle

Moje produkty nie pokrywają się z żadną kategorią w serwisie ShopMania. Czy mimo tego mogę je umieścić na stronie?

Nie możemy zapewnić, że zostaną zamieszczone na stronie, ale zdecydowanie warto spróbować - nie masz nic do stracenia rejestrując swój sklep w serwisie ShopMania!

Weź pod uwagę fakt, że niektóre kategorie nie są wyświetlane, ponieważ w danym momencie nie umieszczono w nich żadnych produktów. W przypadku, gdy kategorie te rzeczywiście nie istnieją w naszym systemie, możemy rozważyć ich dodanie, jeżeli uznamy, że są przedmiotem zainteresowania.

W najgorszym przypadku poinformujemy Cię, że zamieszczenie Twoich produktów na stronie nie jest w danym momencie możliwe. Zostaną one umieszczone w naszym systemie, w chwili gdy zostaną utworzone nowe kategorie lub znajdziemy alternatywne rozwiązanie.

Umieszczony w: Wprowadzenie, Problemy z rejestracją