Najczęściej zadawane pytaniaUstawienia i przetwarzanie datafeedArticle

Jak muszę skonfigurować URL do pliku datafeed?

- normalny HTTP: http://www.example.com/path_to_datafeed.ext
- HTTP ograniczony przez hasło: http://www.example.com/path_to_datafeed.ext?pass=password
- HTTP z podstawowym ograniczeniem autoryzacji: http://user:password@www.example.com/path_to_datafeed.ext
- FTP ograniczony przez użytkownika i hasło: ftp://user:password@www.example.com/path_to_datafeed.ext (w tym przypadku plik jest wyraźnie statyczny, wcześniej wygenerowany).

Umieszczony w: Ustawienia i przetwarzanie datafeed