Najczęściej zadawane pytaniaUstawienia i przetwarzanie datafeedArticle

Co oznaczają statystyki Oferty odrzucone w dziale Statystyki produktów?

Odrzucone oferty są tymi produktami w datafeed, które nie mogły zostać zaimportowane prawidłowo z powodu pewnych brakujących lub błędnych elementów. Powody, dla których oferty mogą zostać odrzucone są następujące:

- Oferty bez kategorii - oferty dla których pole Kategoria nie jest zdefiniowane w datafeed;

- Oferty bez ważnego URL - oferty dla których pole URL produktu nie jest określony lub nie ma ważnej wartości w datafeed (URL nie otwiera ważnej strony lub nie jest kompletnie dostarczony w datafeed; prosimy się upewnić, że URL zawierają protokół http:// na początku);

- Oferty bez ważnej ceny - oferty, dla których pole Cena nie ma ważnej wartości w datafeed (cena ma wartość 0 lub nie jest dostępna w datafeed);

- Oferty bez nazwy produktu - oferty, dla których pole Nazwa produktu nie jest określona w datafeed;

- Oferty bez kodu produktu (MPC) - oferty, dla których pole Kod produktu (MPC - Merchant Product Code) nie jest określona w datafeed;

- Oferty zdublowane - oferty zawierające tę samą wartość w polu Kod produktu (MPC - Merchant Product Code);

- Oferty bez bid-ów - oferty, dla których nie ustawiłeś ważnych bid-ów; prosimy się upewnić, że wszystkie Twoje bidy mają status aktywny i wartość conajmniej równą wartości minimalnej akceptowanej na danej kategorii produktowej;

- Oferty bez URL obrazu - oferty, dla których pole URL obrazu nie jest określone w datafeed lub jest nieważne (URL nie otwiera ważnej strony lub nie jest dostarczony kompletnie w datafeed; prosimy się upewnić, że URL-y zawierają protokół http:// na początku);

- Słowa ograniczone - oferty zawierające w datafeed słowa prawnie chronione lub zabronione;

- Oferty z nieważnym formatem ceny - oferty, dla których cena dostarczona w datafeed ma nieważny format (separator dziesiętny nie jest równomierny dla wszystkich cen; musisz używać tego samego separatora, przecinka lub kropki, dla wszystkich cen w datafeed);

- Oferty, których nie można zawierać na stronie - oferty na produkty, których, z powodu rodzaju, nie można dołączyć do naszej strony;

- Oferty z niespójnością danych - Oferty, które przedstawiają znaczne różnice danych w stosunku do wszelkich podobnych ofert;

- Oferty bez kodu GTIN - Oferty z kategorii "Książki", dla których pole GTIN nie jest określone w datafeed (musisz wpisać kod ISBN dla każdej oferty).

Kilka z tych błędów pojawiają się najczęściej z powodu rozłożenia opisu produktów na wiele wierszy. Gdy utworzysz datafeed musisz się upewnić, że nowe linie \n lub \r z opisów są zastąpione spacją lub <br />

Umieszczony w: Ustawienia i przetwarzanie datafeed