Najczęściej zadawane pytaniaProblemy z rejestracjąArticle

Moja rejestracja w serwisie ShopMania została odrzucona. Co muszę zrobić, aby została zatwierdzona?

Aby Twoja aplikacja została zatwierdzona, strona internetowa Twojego sklepu musi spełniać wszystkie warunki rejestracji. W e-mailu informującym o odrzuceniu Twojej aplikacji, zwykle podajemy powód. Jeśli wiadomość e-mail nie będzie zawierała tej informacji, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych danych.

Gdy wszystkie warunki rejestracji zostaną spełnione, skontaktuj się z nami odpowiadając bezpośrednio na e-maila informującego o odrzuceniu Twojej aplikacji. Poinformuj nas w nim, w jaki sposób problem został rozwiązany, a my ponownie rozpatrzymy Twoją aplikację.

Umieszczony w: Problemy z rejestracją