Najczęściej zadawane pytaniaUstawienia i przetwarzanie datafeedArticle

Do czego odnoszą się statusy błędu Przetwarzanie datafeed-ów na stronie Statystyki produktów?

Statusy błędu mogące pojawiać się na stronie Statystyki produktów - Przetwarzanie datafeed-ów wskazują rodzaj problemu pojawiającego się przy przetwarzaniu datafeedu dla Twojego sklepu. Mogą pojawiac się następujace błędy:

- Brak pliku (błąd 404) - przy dostępie do pliku uzyska się błąd 404 file not found;

- Rozmiar pliku przekracza maksymalny dozwolony limit - rozmiar pliku jest większa od 32 Mb;

- Rozmiar pliku jest za mały - rozmiar pliku wynosi poniżej 1 Kb;

- Nieprawidłowy format (plik zdjęciowy) - plik jest zdjęciem zamiast .txt lub XML;

- Format pliku HTML a nie text - format pliku HTML zamiast .txt lub xml. Jest możliwe, że plik ma inną lokalizację niż ta wskazana w URL pliku;

- Nieprawidłowy format XML - błąd może wystąpić w nastepujących przypadkach: format pliku zmienił się z XML do .txt, plik XML nie jest prawidłowo formatowany lub plik XML nie ma wszystkich obowiązkowych pól. Sprawdź, czy plik spełnia wymogi formatowania XML i zawiera wszystkie pola obowiązkowe tutaj wymienione: https://partner.shopmania.pl/cp.help?topic=20

- Dostęp zabroniony (błąd 403) - przy dostępie do pliku pojawia się błąd 403 – dostęp zabroniony. Sprawdź, czy plik ma ograniczenie dostępu

- Skrypt zawiera błędy PHP - sprawdź ten błąd z Twoim działem technicznym.


W przypadku, gdy problem został naprawiony, prosimy o kontakt pod adresem email support@shopmania.pl.

Umieszczony w: Ustawienia i przetwarzanie datafeed